Witaj w teście predyspozycji zawodowych!

Rozwiąż nasz test i sprawdź, cechy jakiej osobowości przejawiasz w największym stopniu. Test zawiera trzydzieści stwierdzeń, mówiących o zachowaniach, sposobach postępowania i postrzegania otoczenia na różnych stanowiskach pracy i w różnych profesjach. Zaznacz „tak” przy stwierdzeniach, które do Ciebie pasują, i z którymi się zgadzasz, a „nie” przy tych stwierdzeniach, które do Ciebie nie pasują i nie zgadzasz się z nimi.

Po wypełnieniu testu otrzymasz szczegółowy raport z wynikami!

Pytanie: /
Twój postęp w teście: